Karen McCrimmon

Riding: 
Kanata–Carleton
Pledged: 
No
Party: 
Lib